Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med dagvattenfrågor i grönstruktur. Vi tror att du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet.

Hos oss på Funkia arbetar landskapsarkitekter, ingenjörer och trädgårdsmästare i projekt som sträcker sig över hela kedjan från idé till anläggning och förvaltning. Detta för att säkerställa högkvalitativa utemiljöer som vi själva är stolta över och vårt mål är att skapa miljöer som tillför värde för våra kunder och till platsernas användare.

Du kommer att ingå i Funkias mark och dagvattengrupp som arbetar tätt med våra landskapsarkitekter i uppdrag inom allmän platsmark och kvartersmark. Gruppen arbetar varierat både med tidiga utredningar och detaljprojektering av blågröna stråk inom bostadsgårdar, parker och gatumiljöer.

Vi ser att:

Dina arbetsuppgifter:

Våra kompetenskrav:

Har du erfarenhet inom VA-projektering eller av dagvattenutredningar är det meriterande.

Tjänsten är en heltidstjänst

Har du några frågor kring tjänsten och arbetsuppgifterna eller du vill att vi berättar mer om oss som företag så är du välkommen att kontakta Agnes Alvarsson-Hjort på telefon 070-462 18 87.

Skicka in din ansökan med ett personligt brev, CV via e-post till jobba@funkia.se och märk ansökan ”Dagvatteningenjör”.