Föreläsningar med Saadia Hussain, Konstnär och konstaktivist samt Fredrika Friberg, Stadskreatör.

Anmälan senast 9 maj till forum@funkia.se

Saadia Hussain

Konstnär, konstpedagog och konstaktivist med sin bas i Stockholm. Saadia arbetar nationellt och internationellt med tonvikt på klass och kreativitet samt tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Saadia har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. Hon delar sitt konstnärsskap så att fler får upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Genom att omskaka och omskapa mönster reflekterar hon över vanor, kulturer, traditioner och system. Hon konstruerar, kombinerar och komprimerar komplexa mönster om makt och motstånd och gör dem synliga.

Fredrika Friberg

Fredrika är Sveriges enda stadskreatör. Hon är en kreativ visionär och entreprenör med en unik kombination av gedigen kunskap och kompetens inom både konst- och kulturvärlden. Hon har en master från Konsthögskolan Valand och en påbyggnadsutbildning i arkitektur från Chalmers samt lång erfarenhet av arbete med systempåverkan, ledarskap och organisationsutveckling. Kombinationen är en förutsättning för tjänsten som stadskreatör i Nacka stad där hon driver arbetet med ”Konsten att skapa stad” som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Just nu har hon fokus på ”Wall Street Nacka” – Stockholmsregionens första gatukonstfestival som går av stapeln i september.