Vår gästföreläsare första veckan i september vid Funkia Forum på kontoret var Nadav Shir från Israel. Han doktorerade 2015 i Business administration vid Handelshögskolan i Stockholm och har alltsedan varvat forskning med undervisning. Han har riktat in sig på samband inom egenföretagande och välmående, på etik och vilka faktorer som gör att vi värderar vissa saker högre än andra. Hans forskning har fått ett sådant pass internationellt genomslag att Financial times i februari 2020 rankade hans doktorsuppsats till en av de 100 mest inflytelserika i världen, och han gästföreläser även internationellt. Det vart ett stort nöje att välkomna honom till Funkia forum!

Living (good) in modern times är titeln på hans kommande bok.