Vid en extra bolagsstämma i Funkia AB har Håkan Persson valts till ny styrelseordförande.

 

Håkan Persson har en gedigen bakgrund med mer än 40 års yrkeserfarenhet som landskapsarkitekt, planarkitekt, projektledare, VD och styrelseordförande. 1990 var Håkan en av grundarna till Tema Landskapsarkitekter AB som då var ett dotterbolag inom Thurfjellgruppen AB. När Thurfjellgruppen ändrade namn till Temagruppen AB utsågs han till VD och var verksam i rollen under 1997 till 2015.

− Arkitektbranschen är inne i en spännande utveckling som kommer medföra utmaningar för de traditionella arkitektföretagen och inte minst för de mindre aktörerna i en bransch som inte har upplevt en konjunkturnedgång sedan 2009. Jag ser fram mot ett spännande uppdrag att tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare inom Funkia skapa förutsättningar för företaget att fortsätta bedriva landskapsarkitekturtjänster av hög kvalitet, säger Håkan Persson.

− Som ägare är vi väldigt glada att Håkan Persson har tackat ja till att bli ny aktiv ordförande i Funkia. Han har de egenskaper och erfarenheter som vi tror kommer krävas för att stärka oss i styrelse och ledning inför vår nästa spännande utvecklingsfas, säger Emma Norrman VD och grundare av Funkia.

För mer information:
Frida Wilkne, Marknadsansvarig
tel 0709-30 60 96 / frida@funkia.se