Patrick Bellan, populär pedagog och universitetsadjunkt vid SLU Alnarp, gästade veckans Funkia forum. Patrick har inventerat över 4000 träd i Malmö och driver sedan 2013 instagramkontot @malmotrad. Hela Malmö stads träddatabas har laddats upp i gratis-appen Curio-xyz, där varje enskilt träd placerats ut på en interaktiv karta med namn, ålder och en anmärkning om hur det mår.

Patrick är även ”växtjägare” och har tillsammans med kollegan Henrik Sjöman åkt till Georgien och Kina för att hitta nya träd- och buskarter som kan passa i stadsmiljön som ståndort, och med klimatförändringar i vardande. Under Funkia forum lyfte Patrick fyra kategorier av stadsträd: ”litet men tufft”, ”ätligt och annorlunda”, ”oordning och reda” och ”exoter vs. Inhemskt”.

Inom varje kategori fick vi tips på träd och buskar som bör användas mer, nyheter hos plantskolorna, samt träd som har potential att användas i framtiden. Stort tack för en intressant föreläsning!