Funkia på studieresa söderut! Under två dygn besökte vi en blandning av nya och gamla projekt i Köpenhamns och Lunds ytterkanter. Stort tack till Jens Linnet på BOGL för den guidade turen av Remiseparken!

Här kommer ett axplock från dagarna.

Vi tittade på skyfallslösningar som också innehöll sociala värden och naturlika robusta planteringar med en mångfald av arter. Ofta var det trafikytor som hade tagits i anspråk. Intressant var också att så många av parkerna var bemannade, vilket ger helt andra möjligheter för social hållbarhet. I miljonprogramsområdena finns ytor med möjlighet att tillskapa nya värden samt lösa en del av framtidens klimatutmaningar. Vi tittade på ett flertal såna projekt där man istället för att förtäta ser landskapet som en resurs att behålla och förädla.