Hållbar landskapsarkitektur i praktiken

Funkias verksamhet bygger på långsiktighet. Våra leveranser utgår från ett livscykelperspektiv för att generera värde både idag och imorgon. Därför slutar inte vårt ansvar när ritningen är färdig, anläggningen är byggd och vegetationen är på plats. Det är bara början på en lång och spännande resa som vi gör tillsammans med våra beställare.

Studio Grön är namnet på vår verksamhet inom anläggning och förvaltning. Det är här våra landskapskapsingenjörer och trädgårdsmästare omsätter arkitekturen från idéer till levande miljöer i ständig utveckling. Genom vår yrkeskunskap och praktiska erfarenhet säkerställer vi redan under planeringsarbetet att det finns rätt förutsättningar att bygga de ekonomiska, sociala och miljömässiga värden som ska växa över tid.

Kontakt: johanna-mari.spjuth@funkia.se