Veckans gäst på Funkia Forum var Thorbjörn Andersson som höll sin föreläsning ”Ad Fontes” – att återvända till källan, som handlade om vilka källor och urkunder som starkast påverkat Thorbjörn under hans praktik.

Det var ett kärt återseende då flera av kontorets uppdragsansvariga har jobbat med Thorbjörn tidigt i sina karriärer.

Thorbjörn Andeson är landskapsarkitekt, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledamot av Konstakademien. Han har även undervisat vid EPFL, Lausanne i Schweiz och Harvard, Boston i USA.

Under sin föreläsning berättade Thorbjörn om hur svensk landskapsarkitektur har förändrats genom åren. Från att ha varit i ett något underutvecklat stadium under utbildningens själva tillblivelse under 1970-talet, och sedermera hämtat inspiration från framförallt den fria formstarka postmoderismen utomlands till att delvis blivit omskriven internationellt för en sorts sublim minimalism.

Thorbjörn lyfte även sina förebilder varav en lär ha sagt ”Jag kan göra mycket fult med blommor”!

Tack Thorbjörn för en inspirerande och tankeväckande föreläsning!