Anläggning & grön byggledning

Anläggning & grön byggledning

Anläggning

Vi utför trädgårdsanläggning i den lilla skalan och riktar oss till bostadsrättsföreningar och till privatpersoner med trädgård. För större anläggningsarbeten kan vi samarbeta med andra entreprenörer.

Grön byggledning

Anläggning av planteringar och grönytor är idag komplex och kräver ofta specifik kompetens om växter, jordar, substrat, uppbyggnad av växtbäddar och skötsel. Vi kan hjälpa till att säkerställa att den gröna kompetensen finns ute under byggnationen genom förstärkt grön byggledning.

Som grön byggledare följer man upp utförandet avseende växtbäddar, jordanalyser, skyddande av befintlig vegetation, planteringsarbeten, växtleveranskontroller och färdigställande skötsel. Som grön byggledare är man rådgivande till beställaren och till entreprenören i alla frågor som avser vegetation och vegetationsytor.

Intresserad och vill veta mer?

Fler av våra tjänster