Beskärning

Beskärning

Vi hjälper dig med all typ av beskärning av träd, buskar och häckar.
Tex. uppbyggnadsbeskärning av nyplanterade fruktträd och häckar, glesa ur prydnadsträd och buskar eller föryngringsbeskärning av ett förvildat buskage.

Häck
Många häckar mår bra av att få en del av sin årstillväxt beskuren. Det gör att häcken blir välförgrenad och tät och du får ett bra insynsskydd. Beskärning av häck sker oftast strax efter midsommar då de har fått den största tillväxten. Häckar som har blivit förvuxna och för höga kan behöva en mer kraftig beskärning för att på sikt kunna återta sin ursprungliga form och höjd. Det utförs helst på vår/vintern eller under juli- september (JAS) beroende på sort och art.

Fruktträd
Genom årlig underhållsbeskärning får fruktträd en luftig krona som släpper in mycket ljus, det gynnar knoppsättningen som i sin tur leder till en god skörd. Det förebygger även sjukdomar och angrepp. Beskärning av fruktträd sker antigen på vår/vintern eller under JAS-perioden beroende på art.

Föryngringsbeskärning
Många buskar kan med tiden se lite glesa och risiga ut och den lilla blomning som blir av, sker ofta långt upp i topparna. Då är det bra att gör en föryngringsbeskärning och låta buskarna börja om från början, det innebär att buskarna antingen klipps ned helt eller så tas stora och äldre grenar bort för att skapa möjlighet för busken att skjuta upp nya skott och på så sätt bli mer tät och få mer blomning.

Fler av våra tjänster