Plantering & Etableringsskötsel

Plantering & etablerings­skötsel

Att plantera rätt och att växterna får rätt skötsel under de första åren är av största vikt för att säkerställa hög kvalité där växterna får en god etablering och utveckling.

Vi har mycket gedigen växtkunskap, med erfarenhet från plantskolebranschen, och lång erfarenhet av plantering i både stor och skala.

Plantering och Garantiskötsel – för en hållbar utveckling

Vi lämnar gärna anbud för plantering och garantiskötsel om du som byggentreprenör behöver en grön samarbetspartner. Vi kan allt om växter, plantering och skötsel och vi säkerställer att alla växter överlever och utvecklas under garantitiden.

Vi kan även hjälpa dig i den lilla skalan i trädgården, på bostadsgården, med allt från planteringsförslag till inköp av växter och plantering. Vid behov utför vi etableringsskötsel under 1-2 år, där vi säkerställer att växterna får lagom med vatten och näring och att ogräset inte tar över planteringen.

Med rätt skötsel förvaltar vi er investering till den grönskande park, trädgård som varit visionen för gestaltningen.

Intresserad och vill veta mer?

Fler av våra tjänster