Skötselplaner & Grön besiktning

Skötselplaner & grön besiktning

Skötselplaner och upphandlingsunderlag

Skötsel och förvaltning blir allt viktigare för att bidra till en hållbar grön stad. Genom rätt förvaltning kan man skapa värdefulla gröna miljöer som utvecklas med tiden i stället för att slitas ner. God förvaltning bidrar till ett hållbart samhälle där vi bygger om mindre och där vi vårdar och utvecklar det befintliga.

Vi kan hjälpa till att ta fram skötselplaner och förfrågningsunderlag för upphandling av skötsel- och driftsentreprenader. Vi har erfarenhet av att upprätta skötselplaner för högintensiva innerstadsparker, skötselplaner för gatugröna ytor med regnbäddar till kulturhistoriska miljöer samt naturvårdsskötsel för kultur- och naturreservat.

Besiktning av utemiljöer

Vi utför slutbesiktning eller förbesiktning av utemiljöer och vegetationsytor eller bistå som biträdande besiktningsman för besiktning av vegetationsytor.

Uppföljning av skötselentreprenader

Som beställarstöd kan vi hjälpa till att utföra skötselsyner för att följa upp utförd skötsel utifrån avtal. Synerna dokumenteras med foto och beskrivande text för avvikelser.

Intresserad och vill veta mer?

Fler av våra tjänster