Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

Genom kvalitativ och hållbar skötsel vårdar och utvecklar vi de befintliga värden som finns på platsen. Våra trädgårdsmästare har en bred kunskap och lång erfarenhet av grön förvaltning i alla typer av utemiljöer som tex. bostadsgårdar, privata trädgårdar och offentliga parker.

Vi utför trädgårdsskötsel vid enstaka tillfällen eller återkommande beroende på önskemål och behov. Vid återkommande skötselinsatser upprättar vi en skötselplan, där vi tillsammans planerar vilka arbetsmoment som skall ingå och i vilken frekvens vi skall komma.

Alla uppdrag har en erfaren trädgårdsmästare som leder och kvalitetssäkrar arbetet ute på plats.

Exempel på tjänster som innefattas av trädgårdsskötsel

  • Häckklippning
  • Beskärning
  • Ogräsrensning
  • Gödsling
  • Gräsklippning & Trimning
  • Ansning av perenner
  • Plantering i urnor och krukor
  • Nyplantering och flytt av buskar
  • Höst- och vårstädning

Fler av våra tjänster