Med utgångspunkt i människors olika upplevelser av de offentliga rummen diskuterade vi på dagens Funkia Forum vad ett torg kan vara.

En tankeväckande fråga som aldrig blir inaktuell.