Från och med den 1 februari blir Frida Wilkne ny VD för Funkia AB. Frida har varit verksam i företaget sedan 2006 och har varit operativ i många olika roller men främst som ekonomichef och affärsutvecklare. 

Hon efterträder Emma Norrman, grundare av Funkia, som efter 14 framgångsrika år på posten, nu ska fokusera på utvecklingen av företagets nisch inom grön förvaltning och anläggning. Det är ett led i att stärka och utveckla en av Funkias bärande idéer: att genom ett långsiktigt engagemang i projekten, även under anläggnings- och förvaltningsfasen, ytterligare säkerställa kvalitén av våra arkitektuppdrag.

– VD-skiftet är i linje med företagets långsiktiga strategiska plan. Emma och Frida har under många år framgångsrikt drivit företaget till den position vi har idag med ca 30 medarbetare, många professionella kunder och med många intressanta och uppmärksammade projekt. Med VD-skiftet kommer nu Funkia att ytterligare stärka sin position på marknaden, säger Håkan Persson, styrelseordförande i Funkia.

– Jag är väldigt stolt över den resa som vi hittills har gjort med att bygga upp Funkia. Mitt uppdrag är nu att fortsätta i samma riktning och ta tillvara den potential som Funkia har på en växande marknad där tvärvetenskaplig kompetens, klimatfrågor och hållbarhet ligger helt i linje med vår affärsidé att ta ansvar i hela kedjan för utemiljöns livscykel, säger Frida Wilkne.

För mer information kontakta:

Jimmy Norrman, representant Styrelse, 070-262 29 16
Frida Wilkne, tillträdande VD, 0709-30 60 96