Veckans Funkia Forum gästades av arkitekten och skribenten Ola Andersson. Han är en uppskattad, kunnig och engagerad debattör i frågor kring Stockholms utveckling, både i dagspress, seminarier och workshops. Temat under detta Funkia forum var Stockholms översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Hur har Stockholm vuxit fram och hur ska Stockholm växa på sikt? Temat breddades med en djup historik om framväxten av Stockholm genom en rapsodi genom 1600-talets rutnät, Albert Lindhagen-planen, privata aktörer som byggde järnvägar som möjliggjorde förorternas framväxt, drabantstäder och den modernistiska ABC-planen över Stockholm där man medvetet byggde Stockholm segregerat med byn som förebild. Tack Ola för en väldigt berikande föreläsning!