Nya Munken Skola

Nya Munken är en stiftelseägd högstadieskola placerad i Johannelund, en stadsdel i Linköping som under 1960-tal byggdes under tänket ABC-stad. Det som idag är skolgård var då områdets centrala torg, något som återspeglades i att gården till största del bestod av öppen plattbelagd yta, låga murar av röd kalksten, tre större vårdträd samt ett parti med berg i dagen omgiven av barrväxter med dålig vitalitet.

Funkia har arbetat med Nya Munkens skolgård med syfte att rusta och omforma platsen till en mer attraktiv utomhusmiljö. Den nya utformningen är resultat från en tät dialogprocess och hänsyn har tagits till platsens befintliga kvaliteter och historia.

Dialogprocessen utformades i olika steg där den första var digital enkät till elever och personal. Svaren pekade på att skolgården främst nyttjades av dem som spelar olika former av bollspel medan de allra flesta antingen inte alls vistades på skolgården, alternativt endast passerade gården för att ta sig mellan olika skolbyggnader. Enkät efterföljdes av två workshop-tillfällen där vi tillsammans med elever och personal diskuterade, skissade och tog vara på idéer för att utforma en stimulerande skolgård. Det blev tydligt att skolgården var tvungen att bli mer varierad i sin rumslighet och tempo men samtidigt behålla möjligheten för fartfyllt bollspel.

Skolgårdens befintliga kalkstensmurar har bevarats och det kantiga formspråket har även blivit det nya förslagets grund. Skolgården hålls fortsättningsvis öppen men kanterna har bearbetats för att skapa intimare rum med grön och lugn karaktär. Varje rum har möblerats med olika typer av sittmöbler som kan väljas efter humör: sitta tillsammans och spela spel, betrakta den fartfyllda bollsporten eller pausa i lugn och ro, för sig själv eller i mindre grupp. Skolgårdens befintliga berg har integrerats med ett större trädäck som vid olika tillställningar kan nyttjas som scen.

Vegetationen definierar rummen och har valts med omsorg för att gynna pollinerare. Fokus har lagts på färgsprakande vårblom, vackert försommarflor, sprakande höstfärger och spännande vinterkaraktär. Gårdens befintliga vårdträd har bevarats och kompletterats med flera arter av mindre buskträd.

Relaterade projekt