Strandparken

Utvecklande skötsel

Strandparken ligger i det nyexploaterade området Dalénum på Lidingö.

Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har ursprungligen ritat gården tillhörande Brf. Strandparken. Föreningen har hög ambitionsnivå när det gäller utemiljön och det finns en vilja att utveckla anläggningen i linje med Nordfjells gestaltning.

Sedan 2017 har Funkia varit ansvariga för skötseln av Strandparkens utemiljö. Vårt mål är att genom god förvaltning förlänga livslängden och fortsätta utveckla anläggningen över tid.

Den öppna gården växer samman med strandpromenaden ner mot vattnet där många människor rör sig dagligen. Det innebär att gården ska vara till glädje för de boende med även förbipasserande. Genom den löpande skötseln håller vi anläggningen i gott skick och i samråd med föreningens trädgårdsgrupp tar vi fram förslag på större utvecklingsinsatser.

Relaterade projekt