Dialogprocesser

Att verka för en demokratisk process vid utveckling av platser är grundläggande för att skapa hållbara offentliga rum. Genom att driva undersökande och inlyssnande dialoger skapar vi tidigt i projekten ett forum där erfarenheter från människorna på platsen kan fångas upp och bli en viktig del av utvecklingen av den nya gestaltningen.