Bägersta byväg

Landskapsanalys

Funkia har på uppdrag av exploateringskontoret gjort en landskapsanalys på grönytan mellan Bägersta byväg och Sockenvägen inom fastigheten Enskede Gård 1:1. Landskapsanalysens fokus låg på granhäcken längs med Bägersta byväg.

Landskapsanalysen syftar till att ge en samlad objektiv bild av nuläget och omfattar kulturvärden. Stads- och landskapsbild Landskapsanalysens avsnitt gällande naturvärden har Funkia tagit hjälp av Calluna AB

Relaterade projekt