Nya Eriksberg

Masterplan och gestaltningsprogram

Mitt emellan två av Uppsalas mest populära naturområden, Hågadalen och Stadsskogen, ligger bostadsområdet Eriksberg med flerfamiljshus från 40-, 50- och 60-talet. Det då rådande idealet med hus i park karaktäriserar platsen; höga skivhus står inpassade mellan de resliga talldungarna.

Idag står vi inför en kraftig urbanisering som kräver att vi förtätar våra städer. Det är av stor vikt att vi tänker till när vi gör det eftersom vi är i samma behov av närhet till grönska som när Eriksberg först byggdes. Uppdraget bestod i att ge förslag på hur Eriksberg kan få ett nytt historiskt raster som visar respekt för Eriksbergs historia och särart samtidigt som man förtätar på ett effektivt, hållbart och innovativt sätt.

Relaterade projekt