Bredden

Plats för hela livet

Bredden ska bli mer än en stadsdel – det ska bli ett hem. Därför vill vi bygga med människor och miljö i fokus – och lämna trafiken utanför. Vi tillgodoser grundläggande behov av boende, kommunikationer och handel men ger utrymme till de saker som berikar livet: vacker arkitektur planerad så att det finns plats för att ströva, mötas och umgås. Med avsatta ytor åt mindre lokala aktörer för att skapa ett dynamiskt utbud av kultur och handel. (Profi fastigheter)
Sedan våren 2016 har Funkia varit engagerade i stadsutvecklingsprocessen kring nya Bredden fd. InfraCity i Upplands-Väsby. I nära samarbete med Strategisk Arkitektur och Profi Fastigheter har vi utvecklat strukturen samt gestaltningen av stadsdelens gator, torg och parker. Här skapas en bred stad med allt vad en stad behöver, inte minst på berikande stadsrum som väver samman miljön med den tidigare kontors- och handelsbebyggelsen och den nya kompletterande bostads- och handelsbebyggelsen. Tillsammans skapas förutsättningar för en HEL stad som lever 24/7.

I arbetet har vi tagit fram en grönstrategi för stadsdelen och de offentliga platserna inklusive gator samt arbetat med Grönytefaktor-beräkningar för allmän platsmark som en del i forskningsprojekt C/O City. Mer info hittar du på www.nyabredden.se

Relaterade projekt