Ellen Keys Park

Upprustning av kulturhistorisk kvarterspark

Ellen Keys park är en av Östermalms kulturhistoriskt värdefulla kvartersparker. Den ligger inrymd mellan Karlavägen och Birger Jarlsgatan på gränsen till Norrmalm; en liten grönskande pärla i stenstaden. Parken har många kvalitéer exempelvis vad gäller rumslig struktur, solläge och växtlighet men gav tidigare ett slitet intryck då parken inte klarar av det besökstryck som råder. Det är också länge sedan parken fick en mer genomgående översyn. Gräsytorna var slitna, murverken behövde delvis en upprustning, planteringarna förnyas och lekmöjligheterna behövde förbättras.

Funkia har tagit fram ett programförslag samt bygghandlingar för upprustningen av parken. Konstnärerna Tor Svae och Johan Ström (www.johanstrom.com) har i samarbete med stadsdelsförvaltningen och Funkia tagit fram ett förslag för ett lekgalleri på platsen.

I projektet har vi jobbat med följande övergripande gestaltningsstrategier:
• Värna och lyfta fram det kulturarv som parken tillsammans med Borgarskolan utgör i form av ett fint exempel på nordisk klassicism. Detta betyder i praktiken att värna om/återgå till det ursprungliga formspråket på platser där det är motiverat och att inspireras av de ursprungliga tankarna vad gäller växt- och materialval.
• Ta till vara på och förvalta de tillägg av värde, som har gjorts i parken under åren.
• Förstärka upplevelsen av blomsterflor.
• Öka känslan av trygghet.
• Rusta upp planteringar, material och element som förfallit.
• Bredda utbudet av funktioner för att inkludera fler olika typer av användare.
• Lyfta fram platsens historia.

Relaterade projekt