Qvarnen Tre Kronor

Mjölnarens kvarglömda korn

Kvarnholmen är en halvö vid Stockholms inlopp, mittemot Djurgården. Med sitt centrala läge i staden och vackra skärgårdsnatur skapas här en helt egen stadsdel. Från år 2012 och fram till år 2025 förväntas ön få runt 3000 bostäder.
Som en del av denna förvandling har Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen, Nacka, byggts om till bostäder. Det innebär en omgestaltning av marken runt byggnaden för att passa de nya behoven som finns kring en bostadsgård. Under våren 2011 tog vi fram ett gestaltningskoncept för gården och under år 2012 arbetades bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar fram. Sommaren år 2015 stod projektet klart.

Vid gestaltningen av gården ville vi visa på den historiska kopplingen till byggnadens ursprungliga användning som Kvarn och understryka byggnadens värde som landmärke på holmen.

Formspråket tog inspiration från Kvarnens kvarglömda korn. På gården återfinns därför små stiliserade korn, som med ett varierat innehåll med allt ifrån lek och umgänge till växlighet, förgyller gården med funktion och upplevelsevärden.

Bostadsgården ligger innesluten mellan Kvarnen och det bakomliggande berget. Dynamiken i mötet mellan berget och byggnaden förstärks i gestaltningsförslaget. De böljande formerna skapar olika rum och platåer på gården, som förtydligar mötet mellan de två volymerna samtidigt som de kopplar dem samman.

Relaterade projekt