Stenbockska gården

Bakgård blir entréplats

I och med omdaningen av Gamla Riksarkivet till kontor och restaurang anpassas hela fastigheten till den nya verksamheten. Vi har haft i uppdrag att gestalta och projektera gården tillsammans med den anslutande Tryckerigatan.

I gestaltningsförslaget för innergården låg tillgänglighet och en ambition att använda autentiska material i fokus. Vidare har gårdens riktning, parallell med Stenbockska palatset, förtydligats i utformningen. Stora granithällar är infogade i storgatstensbeläggningen och fasaderna har hållits fria från både ramar och friser.

Relaterade projekt