Mosebacke Torg

Mosebacke Torg har anpassats för framtiden. Torget på Södermalm är ett av Stockholms äldsta stadsrum och ett populärt besöksmål. Det höga trycket orsakade slitage på gräsytor och annan växtlighet. Sättningar i de hårdgjorda ytorna skapade svackor samtidigt som de gröna ytorna pga lutningen hade svårt att ta hand om vatten.

Nya planteringsytor inramade av kallmurar leder nu om besökarna så att söndertrampade hörn undviks. De nya planteringarna fyller en viktig funktion då de hanterar dagvatten samtidigt som de tidstypiska växtvalet knyter an till den historiska utformningen. Gräsmattan terrasseras och jordförbättras.

Relaterade projekt