Kulturmiljö

Varje plats har en historia. Den historiska miljön ger kontinuitet i vardagen och ökar förståelse för vår omvärld och vårt ursprung. Med vår specialistkompetens inom historiska miljöer höjer vi platsens kvalitet och upplevelsevärde.