Gretas Glänta

Gretas Glänta i Sigtunas Stadsängar är ett kvarter med hög arkitektonisk nivå och en stark identitet och stor variation. Den upphöjda gårdens golv utgörs av ett trädäck som ger ett varmt och välkomnande intryck. Planteringskärl i trögrostande stål stärker gårdens rumslighet och dagvattenrännor leder regnvatten till regngårdar. Grönskan utgörs av blommande perenner, gräs och klättrande vildvin som ger gården sprakande höstfärger.

Kvarteret vann år 2022 Sigtuna Kommuns arkitekturpris med motiveringen:

”…Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.”

Relaterade projekt