Biblioteksgången

Vad tror du hände sedan?

Vårt mål med utformningen var att Biblioteksgången ska förstärka och lyfta fram de befintliga verksamheterna och därmed komplettera Täby centrum med ett karaktäristiskt och identitetsskapande stadsrum.

Utformningen av Biblioteksgången tog avstamp i mötet mellan rörelse, vistelse och upplevelse. Rörelsen ska förstärkas genom formspråket som böljar fram och tydligt leder besökaren genom stråket. Platser utmed gången ska locka till vistelse och erbjuda en upplevelse av ett alternativt stadsrum i Täby centrum.

Här skapas ett levande, hållbart stråk för hela Täby; ett stråk med inbjudande och varierande offentliga platser för alla åldrar och förutsättningar. Genom att skapa attraktiva små mötesplatser utmed Biblioteksgången kan stråket inspirera till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar miljö.

Relaterade projekt