Naturum Oset

Under marken finns en hemlighet

Under marken finns en hemlighet

Mitt i Örebros hjärta, förbi slottet, rinner Svartån österut mot Hjälmaren. Följ med på en resa längs med ån, till fots, på cykel eller kanske vattenvägen? Som för så många Örebro-bor har utflykten till Naturum Oset blivit även ditt söndagsnöje. Kanske har du Naturum Oset som målpunkt, eller kanske är det en paus längs vägen. Det spelar ingen roll. Gå in under jorden för att upptäcka osets hemlighet! Förr var denna färd en resa mot Örebros baksida, men inte längre. Idag är Svartån återigen en viktig länk mellan centrala Örebro och Sveriges fjärde största sjö. Ett promenadstråk som länkar ihop Örebro med stadens finaste rekreationsområde, naturreservatet Rynninge-Oset. Hjälmaren är inte längre en bortglömd del i utkanten av staden, utan en självklar mötesplats för aktiviteter, rekreation och kunskap om naturens läkande kraft. Och under marken finns hemligheterna ännu kvar. Upptäck och upplev Osets spännande historia och var med och skapa nya lager i Naturum Oset!

Juryns utlåtande:

Ett mycket tydligt, starkt och konsekvent förslag både vad gäller analys, placering, materialitet och form. Projektet driver en elegant berättelse om platsens historia och bjuder redan i titeln på ett fantasifullt och tydligt grepp. En fokuserad analys leder vidare till ett väl fungerande hus med en stringent planlösning där hela verksamheten får den plats den behöver samtidigt som utvecklingsmöjligheter och flexibilitet tas till vara.

Kopplingen till det befintliga Naturens hus är tydlig, liksom kopplingar till andra landskapselement i området. Ett enkelt samband mellan de två husens entréer skapas runt den befintliga vattenspegeln. Man lockas även att röra sig upp på kullen och vidare ut i kringliggande landskap.

Förslaget lyfter fram verksamheten i stort och skapar väl användbara rum för samtliga enheter. Planen är driven och väl genomförd i sin noggranna detaljering. Den pedagogiska verksamheten ligger i fokus i såväl inne- som uterum och byggnaden blir en välfungerande plattform för

Utomhusrummen bjuder på ett flertal intressanta rumsligheter och ett användbart gårdsrum skapas både för personal och Naturskolan. Fina detaljer i planerad användning, som eldgrotta, gradänger och uteklassrum tilltalar juryn.

Se förslag i sin helhet här:

Naturum Oset

Relaterade projekt