Norrtälje hamn

Finn din hamn i Roslagen

I förslaget ”Finn din hamn i Roslagen, skapas en levande, hållbar stadsdel för hela Norrtälje; en blandad stad med inbjudande och varierande offentliga platser för alla åldrar och förutsättningar. Genom att skapa attraktiva mötesplatser med fokus på barn, båtar, bad och biologisk mångfald kan stadsdelen inspirera till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar miljö och livsstil.

Utformingen av Norrtälje hamn tar avstamp i mötet mellan tre olika, men karaktäristiska Norrtäljeidentiteter: den rationella hamnen med storskalig, flexibel industrikaraktär, den medeltida småskaliga stadskärnan med individuellt utformade gator och oregelbundna platser och det omgivande kulturlandskapet där ”vassarna vagga och nyslaget hö – det doftar emot oss ibland”. Syftet är att skapa en ny men igenkännbar Norrtäljeidentitet som länkar ihop Norrtäljes nya stadsdel med den befintliga staden och det omgivande skärgårdslandskapet.

Juryns utlåtande:

Förslaget har en formalistiskt utformad kajpromenad med de stiliserade Roslagsängarna. Det är i övrigt starkt koncentrerat kring den föreslagna marinan i öster, som bidrar till ett attraktivt och rikt båtliv. Stövelparken i nordöst är fint utformad med många goda kvaliteter för både barn och vuxna.

Förslaget fick flest ”likes” av Norrtäljes invånare då allmänheten fick säga sitt på Facebook efter en utställning av de olika arkitektförslagen i Norrtälje hamn.

Relaterade projekt