Valla lekplats

Tävlingsförslag om ny lekplats i Linköping

“Vad vill du bli när du blir stor?” är en värld byggd på barn och ungas fantasier och vuxnas verklighet.

Förslaget knyter ihop Vallas kultuthistoriska platser med befintliga naturvärden och förstärker dess karaktär med hjälp av kunskap och kreativitet kring olika yrken och naturtyper. Med inspiration från gamla kartor och svunna tider skapas en lekplats som är en egen värld att upptäcka, utforska och interagera med, en värld där alla kan delta och mötas på samma nivå. Lekplatsen är uppbyggd av fem världar: staden, landet, skogen, slätten och vattnet som återspeglar de naturliga beståndsdelarna och angränsningarna till området. I var och en av världarna är olika lekplatser byggda för att visa på olika yrken och kunskapsområden. att. Varje lekplats består av olika grader av aktivitet och deltagande, för att kunna passa stora som små. Vissa av lekplatserna utmanar den fysiska sidan hos deltagarna medan andra utmanar den intellektuella och undersökande. En sak har alla platser gemensamt, ingen är den andra lik men var och en av dem vill uppmuntra till kreativ kunskap och viljan att upptäcka. Lekplatserna är byggda av robusta material med igenkänningsfaktor och olika bärande element som varierar i dimension och kvalitet. Men en röd tråd som finns genom hela parkens materialval är ett traditionellt trähantverk med olika behandlingar för att understödja en genuin upplevelse. De fem världarna inspireras av mångfald men knyts samman och förstärks av ett genomgående nät av stråk och stigar. Stigarna ringlar sig genom hela parken och skapar ett varierat promenadstråk. Idag ligger djurens hagar som en krans runt tävlingsområdet. Från tävlingsområdet ut i hagarna finns ”åkerholmar”, små rastplatser av trädäck, lämpade för picknick och tar besökarna närmare djuren. Förslaget vill väva ihop hagarna med tävlingsområdet och på så sätt förstärka helheten och utvidga denna.

Valla
På 40-talet grundades Friluftsmuseet Gamla Linköping som fram tills idag har utvecklats till en miljö med stadskvarter, lantliga byggnader, hantverksbutiker och hagar samt angränsande Vallaskogen med spår av fornlämningar och militär historia. Till området hör även Vill-valla, en välbesökt och populär lekplats men med en önskan om en genomtänkt utveckling mot mångsidighet och hållbarhet.

Relaterade projekt