Grannskapshuset

Hedersomnämnande idétävlingen Hemlös

Syftet med tävlingen är att lyfta diskussionen från att enbart debattera orsakerna till bostadsbristen till att uppmuntra till att utveckla metoder, strategier och konkreta projektidéer för att förbättra situationen i praktiken för människor som lever i hemlöshet.

Vårt förslag grannskapshuset bygger på idén om en temporär byggnad som utgör ett socialt sammanhang för hemlösa och ett sätt att öka kontakten mellan människor.  Genom integration med de närboende kan de människor som har hamnat i hemlöshet och utanförskap få chans att utöka sitt kontaktnät och på sikt få en mer permanent boendelösning.

Juryns omdöme
Grannskapshuset är ett boende för hemlösa som utgår ifrån idén om att skapa ett socialt sammanhang och interaktion mellan de som bor i huset och de närboende.
Förslagsställarna har tagit fasta på att det i ett grannskap, på grund av dess definierade storlek och geografi och tack vare dess invånares vardagliga behov och handlingar, skulle kunna uppstå sociala relationer och tillit mellan hemlösa och närboende. Centralt i förslaget är tanken att varje stadsdelsförvaltning erbjuder ett så kallat grannskapshus som en öppen institution där hemlösa erbjuds boende, jobb och kreativa aktiviteter i gemensam dialog med de kringboende. Byggnaden redovisas i principskisser. Förslaget tillför en intressant nivå till diskussionen om behovet av nya kontaktytor och möjlighet till aktivitet, kopplad till boendet. Det uppmuntrar också ett kollektivt engagemang där alla deltagares speciella förmågor och intressen tas till vara och får komma till uttryck i samvaro.

Relaterade projekt