Vårbyparken

Vunnen tävling projekterad och byggd

Huddinge kommuns tävling om att tillsammans med byggentreprenör rita och bygga en ny lekpark i Vårbygård vann vi våren 2014. Under hösten 2014 projekterade vi fram handlingar som därefter vår samarbetspartner Lestra byggentreprenad bygger efter. Under våren 2015 har vi haft ett nära samarbete med både kommunen och Lestra. Tillsammans gör vi arbetsberedning och andra praktiska lösningar för att säkerställa kvalitén. Funkias skötselavdelning planterar växterna och i maj 2015 invigdes parken där flera av kommunens föreningar medverkade.

Lekparken har ett rese-tema där tanken är att flera resemål representeras i parken och där man med fantasins hjälp kan resa till Amazonas, Marrocko, Strandpromenaden copacabana, Sahara och New York.

I Amasonas växer täta buskage av salix och djungel-lika klätterväxter växer i luftslotten. Likt Amasonasfloden leds vatten längst buskage och klätternät. Barnen styr själva vattnet från vattenpumpen.
I Sahara är det ett lite hetare och torrare mikroklimat, här brer en gummikulle ut sig lik en jättelik sanddyna och omfamnar yta av strid sand.
Den målade asfalten har samma mönster som markbeläggningen på Copacabana, det var också här Salsa-gruppen dansade på invigningen. I New York kan besökaren spela basket och på vykortet som hänger på tegelbyggnaden kan man se John Lennon promenera i Central Park. Vykorten och skyltbladen hänvisar till parkens olika delar.
I det vi kallar för Marrakechlunden kan flera större sällskap samlas vid de långa borden med bordskiva med marrachesh-mönstrat klinker. Tillsammans med befintliga träd kommer 5 st nyplanterad flikbladiga gråalar på lite sikt skapa en stark rumslighet till lunden.

 

Relaterade projekt