Steningehöjdens skola

Temporär skolgård genom workshop

Uppdraget var att gestalta och projektera en temporär skolgård som bara skulle finnas till under ett år. Vi såg det begränsade tidsspannet som en spännande möjlighet till att skapa en verkligt kreativ och tillåtande miljö.

Vår ambition var att skapa en skolgård som triggar barnens kreativitet och engagemang och som uppmanar till experimentering och deltagande. För att uppnå detta bestämde vi att på ett tidigt stadium ordna en workshop där vi tillsammans med eleverna bygger klart skolgården. Med detta som målbild gestaltade vi en skolgård som eleverna kan påverka både under workshopen men även fortsättningsvis, hela året runt. Under workshopen var Funkias medarbetare på plats och tillhandahöll eleverna med redskap för att själva måla planket, klippa ut vimplarna till vindspelet, plantera i odlingslådorna, snickra ihop en kulbana och bygga en vattentrappa i ”ute-labbet”.

Relaterade projekt