Tårnet Centrum

Den före detta flygplatsen är under omvandling och successivt växer en ny stadsdel fram i Fornebu. Tävlingens syfte var att skapa en ny tät stadsdelskärna där skola och viktiga samhällsfunktioner inryms i ett samlat kvarter. Hållbarhetsfrågor har varit i fokus.

Utemiljön har inspirerats av Fornebus skärgårdslandskap där öar skapar grundstrukturen för den urbana grönskan och mönstret i markmaterialet skapar en tydlig riktning i landskapet. Öarna består av planteringar inspirerade av lokala biotoper med arter av tall, ek och björk och ett artrikt bottenskikt av buskar och perenner. Mellan öarna skapas platser för vistelse och aktivitet i olika lägen. Nära byggnaden finns platser där eleverna kan studera, längre ut på gården finns möjlighet till rörelseaktivitet och möjlighet att umgås i större grupper.

Byggnadens placering möjliggjorde för generösa och solvända uterum som öppnar upp mot den befintliga Nansenparken och som en huvudentré till området.

Förslaget tog sig till en hedrande 2:a plats.

Relaterade projekt