Fittja äng

En aktivitetspark för alla!

Upprustningen av parkområdet Fittja Äng har utformats med ambitionen att koppla samman parkens olika befintliga delar. Den ledande gestaltningsidén i utformningen av parken består av att skapa en ”röd tråd” som löper från småbarnsleken i väster, genom plaskdammsområdet och slingrar sig vidare genom parken fram till pulkabacken i öster. Detta kompletterande inslag i parken är tänkt att verka för en interaktiv och visuellt ökad koppling mellan Fittjaterrassen, Mångkulturellt centrum (MKC), Förskolan Humlan och Fittjabadet. Den röda tråden skapar dessutom nya rumsligheter och adderar flera olika funktioner till Fittja Äng genom klättermurar, lekmurar och sittmurar. I fina söderlägen skapar de plats för samvaro och möten och bjuder in nytt liv och rörelse till platsen. Strukturen verkar som skiljelinje mellan olika material som sand, konstgräs, asfalt, gräs och växtlighet.

Längs med den röda tråden finns möjligheter för olika intressegrupper att trivas. Lekområdet närmast MKC tilltalar de yngre barnen och närmare Fittjabadet fungerar parken mer för samvaro och lek för större barn och vuxna. Här finns möjlighet till grillning med fin utsikt över parken och ängarna i skön kvällssol. Framför MKC har en mindre plats skapats för att öka möjligheten till uteservering och kontakt mot lekparken. I upprustningen av Fittja äng har entrén till parken gestaltats om och trafikföringen förändrats för att ytterligare förstärka platsen och dess tillgänglighet.

Relaterade projekt