Nya Gottsundaskolan

Nya Gottsundaskolan ligger nära Gottsunda Centrum och är en skola med idrottsprofil för årskurs 6-9. Byggnaden är placerad i gränslandet mellan skog och stad och skolgårdens gestaltning är ett uttryck av detta. Stora delar av gården har orörd skog med befintliga tallar och berg i dagen men i naturliga gläntor och flacka partier har nya aktivitetsytor skapats. Aktivitetsytorna hålls samlade till nya stråk men blir samtidigt inbäddade i skogen. Närmre byggnaden finns även nya aktivitetsterrasser som är försedda med lekutrustningar trappar upp i flera nivåer. I nivåskillnaden skapas gradänger i bra solläge.

De mer urbana ytorna närmst byggnaden anpassas efter befintlig natur och nya planteringar görs med inspiration från skogen. Platsen intill Hemvisterna väster om skolbyggnaden utformas som ett välkomnande entrérum med stora planteringar och ytor med fokus på vistelse. Två upphöjda planteringsytor blir en grön bas åt byggnaden. Stora nedsänkta planteringar delar in ytan i två generösa rum för häng och aktivitet. På den sidan finns även mindre lek- och aktivitetsinslag som balansgång, king, pingis och gungor.

Vid huvudentrén mot Valthornsvägen skapas ett skoltorg med inramnande planteringsytor, stora hängmöbler och ett vårdträd.

Relaterade projekt