Frescati campus

Kreativ och nyskapande mötesplats

Frescati Campus är en campusmiljö i dess rätta bemärkelse och området är i ständig omvandling under ledning av Akademiska hus på uppdrag av Stockholms Universitet. Vi har med hjälp av workshops tagit fram ett motto för vårt bidrag till utvecklingen av campusområdet:

”Frescati Campus är en inbjudande, nyskapande och kreativ mötesplats. En inspirerande global arena med stark identitet och oändliga möjligheter till utbyten genom konstanta flöden av kunskap”.

Mottot, som fångar områdets unika kvaliteter och dess potential, har genomsyrat hela vårt gestaltningsarbete. Vi har kontinuerligt utvärderat hur våra bidrag till campusmiljön svarar mot visionen och därigenom funnit ett verktyg för att bevara värdefulla kvalitéer på campusområdet och samtidigt berika det med nya inslag som ger uttryck för vår samtid.

Relaterade projekt