Ullerudsbacken

Lek på toppen

Fokus har legat på att ge parken en ny rumslig struktur och öka utbudet av lek- och aktivitetsfunktioner samt att ge lekplatsen en stark identitet. Jämställdhet mellan pojkar och flickar samt integration mellan olika grupper har varit vägledande för valet av lekelement och placeringen och utformningen av sitt- och vistelseytor.

Parken är placerad på en höjd med utsikt, vilket även har varit inspiration i utförandet, t ex genom skyltar som visar avstånd till kända och mindre kända toppar och berg, staket som påminner om en bergskedja och visar kända toppars höjder samt ett utkikstorn med målningar inspirerade av bergskedjor.

Relaterade projekt