Kungliga Musikhögskolan

Från manege till konserthus

Kungliga Musikhögskolan är ett nytt landmärke i staden, med sin ikoniska placering intill Stockholms stadion. Den nya musikskolan står på mark som tidigare tillhörde Swartlings ridstall. Den kulturhistoriska miljön är skyddad och har tagits tillvara på i gestaltningen av den nya campusmiljön. Det gamla stallplanet blir kärnan i konglomeratet av byggnader, och förvandlas till en skyddad innergård som stänger ute stadens brus. De gamla stallbyggnaderna återanvänds som orgelsal och administrationsbyggnad. Mot Valhallavägen skapas en entréplats som möter upp nivåskillnaden mellan entrénivån och gatan genom en trappväg som har samma ytbehandling som platsen i övrigt. Pamflettklippta lindar förstärker det offentliga uttrycket och flankerar huvudbyggnaden, dvs konserthuset.

Den yttre miljön tillgodoser studenternas krav på attraktiv utemiljö samtidigt som den tillåter stadens invånare att röra sig fritt inom området.

Relaterade projekt