Albano Studentbostäder

Från övergiven industrimark till socialekologisk stadsbyggnad

Albano ligger strax norr om Roslagstull och Stockholms innerstad och läget mellan Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och KTH, gör det optimalt för att bli ett centrum för dessa högskolemiljöer, ett nav i den sk Vetenskapsstaden. Området är en del av Nationalstadsparken, som till följd av sina unika natur- och kulturvärden är av riksin­tresse. Ambitionen är att utbyggnaden av Albano ska kunna ske samtidigt som Nationalstadsparkens värden värnas och förstärks.

Uppdraget omfattas av 7 st studentbostadsgårdar, 6 st takterrasser och gröna biotopstödjande tak. Idén för studentbostadgårdarna har varit att arbeta med mångfald och diversitet. Mångfald har tagit sitt uttryck i spektralfärgerna. Färgerna symboliserar olika former, funktioner och känslor som manifesteras på respektive gård. Diversitet är ett ledord då boendemiljö är för alla. Bostadsgårdarna ska ha en långsiktigt hållbar struktur och vara pedagogiska miljöer som visar på innovation, teknik och konst. Några av utmaningarna i detta uppdrag har varit att skapa god dagvattenhantering och grönskande miljöer på gårdar trots bjälklag, begränsad storlek och ljusinsläpp.

Relaterade projekt