Pedagogiska rum

Alla barn och studerande har rätt till en utvecklande och stimulerande utomhusmiljö. Oavsett om det gäller naturmark, skolgårdar, campus eller lekplatser skapar vi förutsättningar för inkluderande aktivitet, samspel och kreativitet.