LSS-boende i kv. Kastanjen

Utmanande vårdmiljö

Uppdraget var att ta fram ett gestaltningsförslag för en hälso- och rehabträdgård för personer med både psykiska och fysiska funktionshinder. Byggnaden inrymmer såväl gruppboende för boende med särskilt behov som vanliga hyresrätter. Trädgården är i detta sammanhang en inbjudande och lättillgänglig oas som erbjuder en attraktiv utevistelse men som även har ett pedagogiskt innehåll att använda i rehabiliteringsprocessen. Här kan patienterna på nära håll och lättåtkomligt uppleva, känna, se, lukta och röra på blommor, bär och örter. Trädgården innehåller inslag som kan användas till rörelseträning, lek, odling, umgänge och vila.

Relaterade projekt