Brobacken, Messingen

Vårdboende

Brobacken är ett nytt vårdboende med 76 platser för äldre med demensdiagnos och/eller fysiskt omvårdnadsbehov.

Gestaltningen av vårdboendets trädgård vilar på forskningsresultat om vilka inslag i utemiljön som är av betydelse för en kvalitativ utevistelse för äldre och funktionshindrade. Förslaget skapar förutsättningar för kultur- och traditionsbundna aktiviteter.

Trädgården har utformats med målet att vara tillgänglig för de boende både fysisk och mentalt. Den ska på flera sätt erbjuda en variation av rum och redskap för samvaro, avskildhet, återhämtning och rekreation. Trädgården utgör även en tilltalande utsikt inifrån bostaden och genom en varierande vegetationen med olika färger, blomning, frukt och bär får de boende möjlighet att uppleva årstidsväxlingar. Utemiljön erbjuder motionsmöjligheter som till exempel trädgårdsarbete, boulespel och krocket. Den erbjuder även olika vistelsemöjligheter, som under den skyddande pergolan, där brukarna kan sitta och njuta av den rogivande trädgården över en kopp kaffe eller betrakta trädgårdsarbetet utan att själva behöva delta aktivt. I anslutning till trädgårdens gemensamma uterum finns ett vattenspel vars porlande ljud minner om dagar vid naturliga vattendrag.

Relaterade projekt