Kv. Silvret

En bostadspark!

Upprustningen av Kv Silvret, en 300 m lång bostadsgård, hade som utgångspunkt att på bästa sätt skapa en trivsam och funktionell utemiljö för de boende. Ett samråd hölls i startskedet för att lyssna in de boendes drömmar och önskemål om gården. Önskemålen som presenterades var varierade lekmiljöer, lek för både större barn som för små. Det önskades även goda möjligheter för samvaro utomhus, flera grillplatser, platser för vila och mycket blommande natur och grönska.

Konceptet för gården var att förstärka parkkaraktären genom att skapa en ”bostadspark” och öka känslan av natur in på husknuten, men också att knyta samman den 300 m långa bostadsgården och dess rumsligheter. Gestaltningen resulterade i ett slingrande promenadstråk av rött marktegel som sträcker sig genom hela bostadsparken och leder de boende och besökare till olika äventyrliga lekplatser, kolonilotter, en syrenberså, en multisportplan och en boulebana. Utefter promenaden finns tilltagna sitt- och grillplatser, samt solstolar utplacerade i bästa solläge. Bostadsparken har stora vegetationsytor som är avgörande för den varierade rumsliga upplevelsen. Planteringarna utgick från naturlik känsla, där bostadsparkens befintliga växtkaraktärer förstärktes med inhemska träd, buskar och marktäckande perenner. Totalt planterades 20 000 växter!

Relaterade projekt