Villa Ekman

Naturen får återta marken

Villa Ekman ligger beläget högt upp på en bergsklack. I ombyggnationen av trädgården har vi skapat en entréväg där en trappa leder upp mot huset genom yviga perennplanteringar. Planteringarna hämtar inspiration från hagmarkens torrängar och domineras av gräs, ljung och bergtall.  Trappan genom planteringarna är i granit och ligger anpassad efter den kuperade terrängen. En kallmur definierar tydligt var den offentliga ytan slutar och den privata gården börjar.

Relaterade projekt