Villaträdgårdar i Urval

Våra mest personliga uterum

Utemiljöer kopplade till våra bostäder erbjuder en viktig källa till livskvalitet. Trädgården är en personlig plats där vi kan umgås, njuta, leka, odla och få kontakt med naturen i vår vardag.

Funkia har ritat, vårdat och vidareutvecklat flera privata trädgårdar genom åren. Alla med sin unika karaktär och prägel. Utifrån kundernas önskemål, personlighet, intresse och platsens unika förutsättningar ritar vi utemiljöer med rumslighet som harmonierar med huset och dess omgivning.

I nära samarbete och dialog med kunden tar vi fram handlingar från idé till färdiga ritningar. Genom ett helhetsgrepp tillvaratar vi tomtens potential och inbyggda kvaliteter. Stor omsorg läggs dessutom vid detaljer såsom markbeläggning, murar, staket, pergolor och belysning för att skapa en hållbar helhet.

Växterna är kanske den viktigaste beståndsdelen i denna typ av miljöer. De bidrar med rumslighet, sinnliga upplevelsevärden, skydd och är viktiga för den biologisk mångfalden. Årstidsdynamik tas i beaktande för att skapa en trädgård med skiftande upplevelsevärden året om. Vi tar fram en väl avvägd växtkomposition med hänsyn till både intryck och skötselnivå. Funkia kan engageras även för det praktiska arbetet med plantering och skötsel.

Nedan visas ett urval av bilder på trädgårdar som vi har ritat. Med hänseende till våra kunder kan vi inte lägga upp fler bilder på hemsidan, men hör av dig till oss om du är intresserad så bokar vi in ett möte.

Relaterade projekt