Kv. Hemmet

60-tals struktur med nytt tidslager

En upprustning och delvis ombyggnad av 1960-talsgården blev aktuell i samband med dess behov av tilläggsisolering av terrassbjälklag. Gestaltningen av tomten bygger vidare på 1960-talets formspråk med räta vinklar. Gårdens ursprungsform bibehålls och kompletteras med nytt innehåll och detaljer för att tillgodose nya funktioner som speglar dagens behov. I förslaget har vi jobbat med linjen som formelement. Linjer i olika texturer och material behåller enkelheten och ger samtidigt gården ett djupare och mer varierat intryck än tidigare.

Relaterade projekt