Stureby äldreboende

En berikande miljö på ålderns höst

Uppdraget innefattar ombyggnad av ett äldreboende med tillhörande parkmark. Byggnaderna hade under en period stått oanvända och parken bestod till största del av naturmark med tall och björkar, men var på sina ställen torftig och innehållslös.

Vid gestaltningen av parken är så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken sparad. Nya uteplatser med tydliga former och avgränsningar med häckar, staket och spaljéer bygger upp och förtydligar rumsligheten på gården. Här finns möjligheter till sittplatser i sol som skugga. Gårdarna är utformade för att ge möjlighet till odling av köksväxter men även utrymme för bärbuskar och perenner i såväl marknivå som i upphöjda bäddar. På gården är två växthus placerade som inhyser odling och även fungerar som vindskyddade uterum för kontemplation och vila.

Relaterade projekt